Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. παράγει όλες τις  κατηγορίες σκυροδέματος σύμφωνα με τον ελληνικό Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ ’97), με συνθέσεις σκυροδέματος από εργαστήρια πιστοποιημένα, από το ελληνικό κράτος.

 

Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες σκυροδέματος σύμφωνα με τον ΚΤΣ ’97:


Κατηγορίες

Αντοχής Σκυροδέματος

f ck,κυλ.

f ck,κυβου

 

C8/10

8

10

C12/15

12

15

C16/20

16

20

C20/25

20

25

C25/30

25

30

C30/37

30

37


Κατηγορίες Κάθισης

(εργασιμότητα σκυροδέματος)

Κάθιση σε mm

 

S1

10 – 40

S2

50 – 90

S3

100 – 150

S4

≥160

 

Η μετρούμενη κάθιση πρεπει να στρογγυλεύεται στα πλησιέστερα 10mm