espa-img

ΝΑΝΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ – ΝΕΑ ΟΔΟΣ

Στα πλαίσια της Δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), πραγματοποιείται η ανάπτυξη ενός καινοτόμου αγώγιμου οδοστρώματος με ευφυή χαρακτηριστικά και ικανότητα αυτοθέρμανσης το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη σχηματισμού πάγου στα οδοστρώματα αυξάνοντας την ασφάλεια τους. Για την επίτευξη αυτής της ικανότητας αποπάγωσης (deicing), το σκυρόδεμα, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε δρόμους με μεγάλη κλίση, ενισχύεται χρησιμοποιώντας αγώγιμα νανο-υλικά με βάση τον άνθρακα τα οποία παράγονται από βιο-διατροφικά υπολείμματα μηδαμινού κόστους. Επιπλέον καινοτομία της παρούσας έρευνας είναι η επίτευξη ομοιόμορφης διασποράς των παραπάνω πράσινων νανο-υλικών στο νερό της μίξης με την εισαγωγή νανοφυσαλίδων.

Στόχοι του έργου ΝΕΑ-ΟΔΟΣ (κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-02692):

1. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση νανοσυνθέτων τσιμεντοειδών υλικών με αντιπαγωτική ικανότητα χρησιμοποιώντας αγώγιμα νανο-υλικά με βάση τον άνθρακα προερχόμενος από βιο-διατροφικά απορρίμματα.

2. Ανάπτυξη αξιόπιστης μεθόδου διασποράς των νανο-υλικών άνθρακα εφαρμόζοντας την τεχνική των νανοφυσαλίδων (ΝΒs) για χρήση στη βιομηχανία σκυροδέματος.

3.  Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας μελέτης και εφαρμογής του νέου αντιπαγωτικού οδοστρώματος.

4.  Πιλοτική εφαρμογή του Νανοενισχυμένου Ευφυούς Αντιπαγωτικού ΟΔΟΣτρώματος (ΝΕΑ-ΟΔΟΣ).

5. Μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας (ΜΤΣ) για τις ευκαιρίες που προσφέρει η ανάπτυξη του οδοστρώματος συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και οι τυχόν απειλές και αδυναμίες που ελλοχεύει η επένδυση.